Seçimli Genel Kurul

 

Derneğimizin Olağan Genel  Kurulu toplantısı 20.01.2018 Cumartesi günü saat 15.00’de Grand Hyatt Otel Taksim de, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 27.01.2018 Cumartesi günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Sayın üyelere duyurulur

GÜNDEM                                                                                                                     Yönetim Kurulu

1-Açılış

2-Saygı Duruşu

3-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi(Bir başkan 2 katip üye)

4-Faaliyet raporunun okunması

5-Denetleme Kurulu raporunun okunması

6-Faaliyet ve Denetleme raporlarının müzakere edilerek ayrı ayrı oylanması

7-Yönetim Kurulunun ibrası

8-Seçimler yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek,denetleme kurulu için 3 asil 3 yedek,onur kurulu için 3 asil 3 yedek üye gizli oyla seçilecektir.

9-Öneriler

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış

Paylaş