Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Gerek ulusal ve gerekse uluslararası, mesleki bilim ve tekniğin gelişmesine saygın, ilkeli ve etik değerler çerçevesinde katkıda bulunmak, uygulanabilmesi için destekte bulunmak ve bu amaçla mesleki yayımlar yapmaktır.

Kalp ve damar cerrahisi anabilim dalına olan katkılarımız ve getireceğimiz yeniliklerle, mesleğimizdeki verimliliği en üst düzeye çıkarmaktır.

Vizyonumuz

Mesleki yeniliklerin tanıtılması amacıyla Türkçe ve Yabancı ülke dillerinde yayımlarda bulunarak global anlamda bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak,

Yurt içinde, gerek ulusal ve gerekse uluslararası nitelikte sergiler, konferanslar, kongreler ve özel geceler düzenleyerek bilimsel gelişim sürecinde paylaşımı sağlamak,

Yurdumuzda gerçekleştirilmekte olan Uzmanlık Eğitimi Boardlarının kuruluşunda kendi uzmanlık dalımızda (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Dalında) temsil etmek, bu ihtisas dalında board oluşturmak. Bu boardun oluşturduğu kurallar çerçevesinde gelişimini sürdürmekte olan genç Kalp ve Damar Cerrahlarının gelişiminde asgari şartları sağlamasını sağlamak.
Türk Tabipler Birliği şemsiyesi altında yürütülen Avrupa Birliği Çalışmalarına katılmak ve katkı sağlamak; Bu çalışmalarda Uzmanlık Dalımızı (Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlık Dalını) temsil etmek, bu uzmanlık dalı ile ilgili faaliyetlerde bulunmak,

Avrupa Birliği nedeni ile TTB-Uzman Dernekleri Koordinasyon Kurulunun faaliyetlerinde çalışmalara katılmak, katkı sağlamak, söz sahibi olmak, ve bu konudaki gerekli sorumlulukları yerine getirmek.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlarımızı veya uzman adaylarımızı ilgilendiren kararları konusunda araştırma yapmak, görüş bildirmek, ve alternatif çözümler üretmek,

Tababet Uzmanlık Tüzüğünde yapılacak her türlü değişiklik önerilerinde aktif olarak çalışmak, görüş bildirmek ve bu konuda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, YÖK, Türk Tabipler Birliği ve diğer resmi kuruluşlara iş birliği halinde çalışma yapmak.

Yurt içi bilimsel faaliyetler için gerekli mali kaynakları oluşturmak ve bu giderleri karşılamak.

Yurt içi ve yurt dışı federasyonlar için gerekli sorumlulukları yerine getirmek,

Halk sağlığı açısından faaliyetlerde bulunmak, sağlık taramaları yapmak için ekipler oluşturmak, maddi durumu yetersiz hastaların ameliyatlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, bu iş için gerekecek personel ve donanım giderlerini karşılamak,

Kamu yararına olan her türlü sağlık çalışmalarına katılmak, bu çalışmalara öncülük etmek, maddi giderleri karşılamak,

Bilimsel amaçlı her türlü sosyal giderleri karşılamak, bu amaçla görevlendirilen kişilerin her türlü elzem giderlerini karşılamak,

Kamu yararına çalışan dernek özelliğini devam ettirmek üzere çalışmalarını sürdürmek ve bu konuda yönetim kurullarını tam yetkili kılmak.