YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Serdar BAYRAK
9 Eylül Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi AD

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Erdal ASLIM
İstanbul Liv Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi AD

Genel Sekreter
Op. Dr. Aybanu GÖKÇEN
Op.Dr. Aybanu Gökçen Özel Varis Kliniği

Sayman
Doç. Dr. Ali Aycan Kavala
Bakırköy Dr. Sadi KONUK Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi AD

Üyeler
Doç. Dr. Adnan Taner KURDAL
Celal Bayar Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi AD

Doç. Dr. Suat DOĞANCI
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi AD

Prof. Dr. Alptekin Yasım