Seçimli Genel Kurul

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu toplantısı 04.01.2020 Cumartesi günü saat 14.00’de Radisson Blu Şişli’de, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde 11.01.2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Sayın üyelere duyurulur

GÜNDEM Yönetim Kurulu
1-Açılış
2-Saygı Duruşu
3-Divan Başkanı ve Üyelerinin Seçimi(Bir başkan 2 katip üye)
4-Faaliyet raporunun okunması
5-Denetleme Kurulu raporunun okunması
6-Faaliyet ve Denetleme raporlarının müzakere edilerek ayrı ayrı oylanması
7-Yönetim Kurulunun ibrası
8-Seçimler yönetim kurulu için 5 asil 5 yedek,denetleme kurulu için 3 asil 3 yedek,onur kurulu için 3 asil 3 yedek üye gizli oyla seçilecektir.
9-Öneriler
10-Dilek ve Temenniler
11-Kapanış

Paylaş