VI. Ulusal Fleboloji Kongresi

Aşağıdaki linklere tıklayarak, VI Ulusal Fleboloji Kongresi’nde ki sunumlara ulaşabilirsiniz.

 1. Venöz Travmalara Yaklaşım – Levent YILIK
 2. Venöz ve Lenfatik Sistem Hastalıkları Tarihçesi 1 – Enver DURAN
 3. Variköz Ven Fizyopatolojisi 2 – Erkan İRİZ
 4. Venöz Basıncın Venöz Hastalığın Gelişimindeki Rolü – Mehmet BOĞA
 5. Venöz Hastalıkların Yaşam Kalitesi ve Ekonomi Üzerine Etkisi – Murat SARGIN
 6. Pelvik Venöz Konjesyon – Gökçen ORHAN
 7. Venöz Anevrizmalar ve Tedavileri – Alptekin YASIM
 8. İnferior Vena Cava ve İliak Venlerin Primer ve Sekonder Tümorleri – Soner SANİOĞLU
 9. Venöz Travmalara Yaklaşım – Levent YILIK
 10. Vena Kava Superior Sendromunun Endovenöz ve Cerrahi Tedavisi – Gökhan ÖNEM
 11. Normal Venoz Sirkulasyon Hemodinami ve Fizyolojisi – Ahmet BALTALARLI
 12. Venöz Hastalıklarda Noninvaziv Tanı Yöntemleri – Mustafa SAÇAR
 13. Alt Ekstremitenin Venöz Girişimlerinde Anestezi Seçenekleri – Hasan HEPAĞUŞLAR
 14. İliofemoral Ven Trombozunda Tedavi Yaklaşımları – Gökhan ÖZERDEM
 15. Derin Venöz Yetmezlik Kliniği ve Tedavi Seçenekleri – Soner SANİOĞLU
 16. Venöz Yetmezlikten Korunma Sağlayabilirmiyiz – Turan EGE
 17. Kronik Venöz Yetersizlikte Calf Kas Pompasının Önemi – Abdurrahim ÇOLAK
 18. Venöz Yetmezlikte Sosyal İzolasyon Ve Depresyon – İyad FANSA
 19. Venöz Ülser Patofizyolojisi – A. Cenk ERDAL
 20. İnfekte Venöz Ülser Tedavisi ve Vakum Terapi – Nevzat ERDİL
 21. Miks Arteriyel ve Venöz Ülserlerde Klinik Yaklaşım ve Tedavi – H.Zafer İŞCAN
 22. Venöz Yetmezlikte Cerrahi Tedavi – Hasan TÜZÜN
 23. Yüzeysel Venöz Yetmezlikte Endovenöz Radyofrekans Tedavisi – Kürşat BOZKURT
 24. Venöz Ülser Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri – Alptekin YASIM
 25. Vena Cava Filtreleri Ne Zaman Takılmalı – Erkan İRİZ
 26. Venöz Travmalara Yaklaşım – Levent YILIK
 27. Kronik Venöz Yetmezlikte Klavuzun Önerileri – Fatih İSLAMOĞLU
 28. Yüzeyel Tromboflebit – Hasan Berat CİHAN
 29. Üst Ekstremite Derin Ven Trombozu – Çağatay ENGİN
 30. Cerrahi ve Medikal Olgularda VTE Proflaksisi – Davit SABA
 31. Derin Ven Trombozu
 32. Akut İliofemoral Derin Ven Trombozunda Medikal ve Cerrahi Tedavi – Mehmet Ali Özatik
 33. Lenfödem Kliniği Ve Tedavi Modaliteleri – Haşim ÜSTÜNSOY
 34. Behçet Hastalığında Venöz Tromboemboli – Kazım BEŞİRLİ
 35. Gebelikte Venöz Tromboemboliye Yaklaşım – Cüneyt NARİN
 36. Aksillo-Subklaviyan Venöz Trombozlara Yaklaşım – Ufuk ALPAGUT
 37. Primer ve Sekonder Venöz Trombo – Embolilerin Klinik Yansımaları – Harun ARBATLI
 38. Post-Tromboflebitik Sendrom – Alper UÇAK
 39. Derin Ven Trombozu Tedavisinde EKOS Deneyimlerimiz – Sadettin DERNEK
 40. Alt Ekstremite Akut İliofemoral-Popliteal Derin Ven Tromozu (DVT) Tedavisinde Perkutan Aspirasyon Trombektomi (Pat) – Aytaç GÜLCÜ
 41. Vte Profilaksi ve Tedavisinde Yeni Antikoagülan Ajanlar – Niyazi GÖRMÜŞ
 42. Pulmoner Emboli Kliniği ve Medikal Tedavisi – Kemal KARAARSLAN
 43. Rekürren Varislerin Etiyolojisi ve Tedavisi – Suat DOĞANCI
 44. Venöz Tromboembolide Kompresyon ve Pnömatik Tedavi – İsmail BADAK
 45. 1470 nm Lazer Safen Ven Ablasyonu İçin En İyi Çözümdür – Suat DOĞANCI
 46. Safen Ven Ablasyonunda Nörolojik Komplikasyonlar Önemlidir – Fatih İSLAMOĞLU
 47. Venöz Ülser Tedavisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yeri – Alptekin YASIM
 48. DVT Tedavisinde İlk 3 Ayda LMWH ve Oral Antikoagulan Etkinliği Farklı Mıdır? – Turan EGE
 49. VTE’de Direkt Katater İle Trombolysis DVT Rekürrensini Azaltır Mı? – Serdar BAYRAK
 50. İliofemoral Derin Ven Trombozunda Cerrahi Gold Standart Mı? – Niyazi GÖRMÜŞ